Chuyên đề 11: Các bài toán chứng minh hệ thức hình học

16 video
Nội dung
1. Lý thuyết 09:31
2. Bài tập 1 04:13
3. Bài tập 2 05:36
4. Bài tập 3 16:59
1. Định lý Pô-tô-lê-mê 19:12
2. Bài tập 1, 2 13:45
3. Định lý Các-nô và áp dụng 08:29
1. Tổng quan 04:27
2. Lý thuyết 10:36
3. Bài tập 1 07:49
4. Bài tập 2 06:57
1. Lý thuyết 09:25
2. Bài tập 1 (Phần 1) 08:48
3. Bài tập 1 (Phần 2) 05:07
4. Bài tập 1 (Phần 3) 13:51
5. Bài tập 2 18:27

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm