Bài mở đầu

5 video

1. Nội dung


Bài mở đầu của ThS. Trần Thị Minh Hiếu giúp học sinh nắm được tổng quan kiến thức cần học trong môn Ngữ Văn lớp 10.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 10
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 02:03
2. Cấu trúc của sách 04:03
3. Cấu trúc của bài học 16:05
4. Những điểm mới của sách Ngữ văn 10 08:52
5. Kết thúc bài học 01:11

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm