Bài mở đầu

4 video

1. Nội dung


Bài mở đầu sách Chân trời sáng tạo được cô Nguyễn Quỳnh Anh giáo viên Colearn biên soạn chi tiết với hệ thống video bài giảng chất lượng. Từ đó, học sinh có thể nắm vững kiến thức trọng tâm và học tốt môn Ngữ Văn lớp 10.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 10
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 00:35
2. Những điểm mới của bộ sách 08:22
3. Cấu trúc bài học 04:56
4. Kết thúc bài học 00:40

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm