Bài mở đầu

5 video

1. Nội dung


Sách Cánh Diều bài mở đầu do Cô Nguyễn Ngọc Lê Hoa biên soạn giúp các em nắm được những kiến thức quan trọng sẽ được giảng dạy trong môn Văn lớp 10.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 10
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 01:24
2. Nội dung và cách học: Học đọc 06:34
3. Nội dung và cách học: Thực hành tiếng Việt; Học viết, nói, nghe 03:24
4. Cấu trúc của sách 01:54
5. Kết thúc bài học 03:11

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm