Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian19:38, 24/09/2023
Chỉ em giải vs ạ!!!!!!!

Trả lời

Lê Văn Hạnh

19:43, 24/09/2023

Xét ∆ MNK có: góc NMK=90⁰<br/>=> cosMNK= cos 60⁰ = MK/NK<br/>=> 1/2= y/10<br/>=> y = 5 (cm)<br/>Có : MN²+MK²=NK² ( Pytago)<br/> x² + 5²=10²<br/> x² = 75<br/> x= √75 =5√3 (cm)<br/>

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut