Chi tiết câu hỏi

Lớp 12 • Ngữ Văn
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian20:10, 21/09/2023
cíu bài 14 giải ngắn gọn hộ mình

Trả lời

Gia sư Phạm Uyên

20:24, 21/09/2023

Chào em, em tham khảo:<br /><br />Câu 1: điều gần gũi nhất: giọt mưa mái tranh, gieo cười bếp lửa, từng chiều mẹ nhóm lửa nấu cơm rau<br /><br />Câu 2: từ láy: gần gũi, cặm cụi, rưng rưng<br /><br />Câu 3: việc liệt kê thể hiện ý nhấn mạnh vào những chủ thể được liệt kê khiến cho câu văn trở nên đanh thép hùng hồn, thể hiện được ý chí mạnh mẽ của tác giả<br /><br /> Câu 4: suy nghĩ: đất nước ta có ngày hôm nay là do bao xương máu của các thế hệ cha ông đã bồi đắp xây dựng nên =&gt; ta cần biết giữ gìn bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc, phải biết trân trọng bảo vệ nhưng thành quả của nghìn năm đấu tranh cho độc lập của dân tộc<br /><br />Chúc em học tốt.
ế ’ 'r | tran: l : || l ! m _ | có đất nước nào như đầt nước tà lưng gánh mua nguồn ngực phơi giông bão ! pỗi góc ruộng bờ cây là nỗi niềm xương máu l pỗi tên người tên đất cứ rưng rưng `Ỉ (Cương thể - Nguyễn Ðức Dũng, https;//vanchuongphuongnam vn/ 9.4.2020) | # m" 'Thực hiện các yêu cầu sau: J „ Câu 1, Ở khổ thơ thứ nhất, nhfng điều gần gũi nhất mà tác giả nhãc tới là gì? lại : Câu 2. Chỉ ra 03 từ láy được sử dụng trong, đoạn thơ lẠi Câu 3. Hãy cho biết hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong, các dòng thơ sau: J ¬ vấn biết rằng chưa sang cả đẹp giàu "` ” L : nhưng ta quý những gì ta có được | ta giữ từng câu hát ru Ỉ \ từng tượng đồng bia đá , \ ˆ từng …1`…Ju…uỵm mẹ cặm cụi ngoài sân Ầ Câu 4. Cảm xúc về đất nước của tác giả thể hiện trong khô thơ cuối gợi cho anh/chị suy nghĩ | J v 1 Y' ‹ ñ BÀI LÀM | : | l | ; i i JÍ ⁄ l | à - 1 ữ ." ⁄ — ......tCi..lis.iss.visseeeov(esiosivbesssotseeseovuesoeewessseeewieil Í Đọc đoạn trích: hh đất nước đổi bao xương máu mới bình yên : l a yêu nước là yêu những điều gần gũi nhất êu giọt mua mái tranh j ›;ệurgocỵờ,ỉbêplửa WlHữngk'lịi,ệýunhanâma'pcơmrau | vận biết rằng chưa sang cả đẹp giầu nhưng la quý những gì ía có được > tùng tượng đồng bia đá Ä ”thtáạWẵiảììlẹgễmoựíngoệị n Bài số 15 . ẵ . A T H 17

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut