Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:23, 14/09/2023
Cứu tui vs mấy bạn ui

Trả lời

Gia sư Hải Yến

15:48, 14/09/2023

1. always/ early/ Sue/ arrive<br />Sue always arrives early.<br />2. Julia/ parties/ enjoy/ always<br />Julia always enjoys parties.<br />3. work/ Megan/ hard/ usually<br />Megan usually works hard.<br />4. Jenny/ always/ nice clothes/ wear<br />Jenny always wears nice clothes.<br />5. dinner/ we/ have/ always/ at 6:30<br />We always have dinner at 6:30.<br />6. television/ Mario/ watch/ never<br />Mario never watches television.<br />7. like/ chocolate/ children/ usually<br />Children usually like chocolate.<br />8. basketball/ I/ play/ often/ after work<br />I often play basketball after work.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut