Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian12:23, 12/08/2023
em muốn hỏi câu này ạ

Trả lời

Gia sư Hải Yến

12:37, 12/08/2023

75. D. worked <br />76. B. had helped <br />77. A. didn't give<br />78. A. could <br />79. A. had had <br />80. B. wouldn't drive<br />81. C. would drive<br />82. B. will get <br />83. A. lived <br />84. B. be <br />85. B. had <br />86. D. had accepted<br />87. B. weren't <br />88. A. wouldn't<br />89. B. hadn't eaten <br />90. A. had been<br /><br />Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut