Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian12:18, 09/06/2023
Một gen phân mảnh có chứa 5 đoạn intron. Trong các đoạn exon chỉ có một đoạn mang AUG và<br/>một đoạn mang bộ ba kết thúc. Tính theo lí thuyết tối đa có bao nhiêu chuỗi polypeptide khác nhau được tạo thành từ gen trên?<br/>A.12<br/>B.24<br/>C.36<br/>D.28

Trả lời

Gia sư Hải Yến

12:27, 09/06/2023

Gen trên có 5 đoạn intron <br />Gen trên có 6 đoạn exon.<br />Số loại mARN tối đa được tạo ra từ gen trên là: (6 - 2)! = 24 loại.<br />(Vì có 2 đoạn exon có định 2 đầu (chứa bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc) nên chỉ có sự thay đổi vị trí của 4 đoạn exon còn lại).<br />24 loại mARN tạo nên tối đa 24 chuỗi polipeptit có trình tự khác nhau.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut