Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian18:20, 05/06/2023
Khi muốn biến đổi từ động từ sang đánh từ thì ta phải thêm các hậu tố như ment,ation,ition,ant,al,... Vậy khi nào thêm ment, khi nào thêm ition,.... Mình đang thắc mắc ở chỗ này mong được giải đáp

Trả lời

Gia sư Hải Yến

18:25, 05/06/2023

Em tham khảo nhé. <br /><br /><br />Các hậu tố như "ment", "ation", "ition", "ant", "al" được thêm vào động từ để tạo thành tính từ phụ thuộc vào từ gốc của động từ. <br />Hậu tố "ment" thường được thêm vào động từ để tạo thành tính từ chỉ trạng thái, tình trạng hoặc tính chất của động từ. Ví dụ: "excite" (kích thích) -&gt; "excitement" (sự kích thích), "develop" (phát triển) -&gt; "development" (sự phát triển). <br />Hậu tố "ation" và "ition" thường được thêm vào động từ để tạo thành tính từ chỉ hành động hoặc quá trình của động từ. Ví dụ: "educate" (giáo dục) -&gt; "education" (sự giáo dục), "tradition" (truyền thống) -&gt; "traditional" (có tính chất truyền thống). <br />Hậu tố "ant" thường được thêm vào động từ để tạo thành tính từ chỉ người hoặc vật có tính chất hoặc chức năng của động từ. Ví dụ: "assist" (hỗ trợ) -&gt; "assistant" (trợ lý), "reliant" (phụ thuộc) -&gt; "reliance" (sự phụ thuộc). <br />Hậu tố "al" thường được thêm vào động từ để tạo thành tính từ chỉ tính chất hoặc thuộc về động từ. Ví dụ: "music" (âm nhạc) -&gt; "musical" (âm nhạc), "nature" (tự nhiên) -&gt; "natural" (tự nhiên). <br />Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể áp dụng các hậu tố này vào động từ để tạo thành tính từ. Việc sử dụng hậu tố phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut