Chi tiết câu hỏi

Lớp 12 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian12:49, 26/05/2023
Đặt câu hỏi wh question tương ứng với mỗi chủ đề

Trả lời

Gia sư Trương Thị Hải Yến

12:56, 26/05/2023

Em tham khảo nhé, <br /><br /><br />What university do you study at? I study at KGU (Kyoto Gakuen University).<br /><br />What do you like to do in your free time? In my free time, I enjoy reading books and watching movies.<br /><br />What is your hobby? My hobby is playing the guitar.<br /><br />Where is your hometown? My hometown is in Hanoi, Vietnam.<br /><br />What is your favorite sport? My favorite sport is football.<br /><br />What do you do to maintain your health and what is your favorite food? I exercise regularly and try to eat a balanced diet. My favorite food is sushi.<br /><br />Who are your closest family members and friends? My closest family members are my parents and siblings. My best friends are from high school.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut