Chi tiết câu hỏi

Lớp 8 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian19:37, 07/02/2023
các anh chị ơi giúp em với ạ em cảm ơn nhiều ạ giải chi tiết giúp em với ạ! em cảm ơn nhiều ạ

Trả lời

Gia sư Hồ Thiên Thảo

19:45, 07/02/2023

1. I'm going to do my homework this afternoon <br />Thì Tương lai gần<br />2. Do you intend to drive to Hanoi tomorrow<br />intend to V/intend Ving: dự định làm gì<br />3. They are going to buy a new house next month<br />4. He isn't going to go fishing with you this afternoon<br />5. I'm going to open a new shop<br />6. Are they going to have a small party next weekend<br />7. I don't plan to sail a boat with my friend next Tuesday<br />8. They are going to water trees in the garden<br />9. We plan to go to the garden next Sunday<br />10. They are going to rehearse a new play next week<br />11. Is she going to buy a new hat tomorrow<br />12. He is going to see a movie tonight<br />13. Mary and Peter don't intend to visit me next summer<br />14. I am going to see the dentist<br />15. Hue doesn't intent to draw a horse in the next year<br />Em tham khảo hướng dẫn nhé, chúc em học tốt

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut