Chi tiết câu hỏi

Lớp 6 • Địa lý
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian18:55, 02/02/2023
tính lượng mưa trung bình<br/>tính tổng lượng mưa

Trả lời

Gia sư Hồ Thiên Thảo

19:11, 02/02/2023

*Cách tính tổng lượng mưa: bằng tổng lượng mưa đã đo trong một đơn vị thời gian.<br/>*Cách tính lượng mưa trung bình trong ngày: bằng tổng lượng mưa đo trong ngày cộng lại chia cho số lần đã đo. <br/>*Cách tính lượng mưa trung bình trong tháng: bằng tổng lượng mưa của các ngày trong tháng cộng lại chia cho số ngày trong tháng. <br/>*Cách tính lượng mưa trung bình trong năm: bằng tổng lượng mưa của các tháng trong năm cộng lại chia cho 12.<br/>Em tham khảo hướng dẫn nhé, chúc em học tốt!

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut