Lớp 12 • Hóa học
Hỏi nhanh

22:08, 18/01/2023

Giải chi tiết giúp em ạ!

Trả lời

Gia sư Trương Thị Hải Yến

22:17, 18/01/2023

Em tham khảo nhé <br /><br />Khối lượng Fe = 0,3m gam và khối lượng Cu = 0,7m gam <br />Sau phản ứng còn 0,75m gam <br />→ Fe chỉ phản ứng 0,25m gam; Fe dư vậy sau phản ứng chỉ thu được muối Fe2+. <br />Ta có: nHNO3=0,7; nNO+nNO2=0,25mol<br />Số mol của Fe(NO3)2 = 0,25m/56 <br />Áp dụng ĐLBT nguyên tố N ta có:<br />0,7=2.(0,25m/56)+0,25=&gt; m= 50,4g <br />Chọn D

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut