Lớp 12 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh

12:16, 18/01/2023

giải giúp e với, help me

Trả lời

Gia sư Trương Thị Hải Yến

12:19, 18/01/2023

<br />1. character  <br />→ character (n) : nhân vật  <br />→ Vì những thành phần (người, con vật, ...) đóng trong phim sẽ được gọi là những nhân vật  <br /><br />2. educational programme  <br />→ educational (adj) : mang tính giáo dục <br />→ programme (n) : chương trình  <br />Chương trình dạy Toán, Tiếng Anh, ... được gọi là chương trình giáo dục <br />  <br />3. comedy  <br />→ comedy (n) : hài kịch  <br />Bộ phim hay một chương trình làm ng khác cười thì được gọi là hài kịch<br />4. talent show<br />5. viewer<br /><br />Em tham khảo nhé

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut