Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh

14:51, 17/01/2023

Giúp em với ạ..........

Trả lời

Gia sư Trương Thị Hải Yến

14:54, 17/01/2023

1. D<br />2. B <br />3. D<br />4. B<br />5. D<br />6.B <br />7. C<br />8. B<br />9. A<br />10. C<br />11. A<br />12. B<br />13. C<br />14. C<br />15. C<br /><br />Em tham khảo nhé

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut