Lớp 12 • Sinh học
Hỏi nhanh

19:29, 04/12/2022

Ở một quần thể thực vật có kích thước lớn, alen A quy định tinh trạng thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định tỉnh trạng thân thấp; alen B quy định tính trạng hoa đó là trội hoàn toàn so với alen b quy định tình trạng hoa trắng. Các gen này phân ly độc lập. Sau một thế hệ ngẫu phối thu được F, có 27% cây thân cao, hoa đỏ; 9% cây thân cao, hoa trắng; 48% cây thân thấp, hoa đôi 16% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng quần thể không chịu tác động của nhân tố tiến hóa.<br/><br/>a. Xác định tần số của alen A và alen B.<br/><br/>b. Trong các cây thân cao hoa đỏ ở F, cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? c. Cho tất cả các cây thân cao hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời

Trả lời

Gia sư Phạm Thị Bích Uyên

19:54, 04/12/2022

Chào em, em tham khảo:

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut